Boendestöd

Utvecklas i din takt

Boendestöd via Care Allomsorg innebär att du får möjlighet att utvecklas i din egen takt. För att få boendestöd behöver du kontakta din stadsdelsförvaltning som beslutar om insatsen. Boendestöd är till för personer med psykosociala utmaningar, psykisk ohälsa, funktionsvariationer samt missbruk/samsjuklighet.

Utifrån din beställning och dina mål utformar vi tillsammans dina stödjande insatser. Dessa genomförs sedan tillsammans med din/dina fasta boendestödjare.

Målet är att du som klient ska:
• ha en väl fungerande vardag
• nå ökad självständighet
• ingå i ett socialt sammanhang

Exempel på insatser du kan få stöd med är:
• social träning
• vård- och myndighetskontakter
• att strukturera ditt hem och din vardag
• planera din hushållsekonomi och dina hushållsaktiviteter
• stöd vid inköp och sociala aktiviteter

Vi på Care Allomsorg tycker att du som person är viktig. Vi jobbar tillsammans med dig för att göra din vardag bättre.

Vi erbjuder boendestöd i Stockholm stads samtliga stadsdelar.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor, funderingar eller vill veta mer om boendestöd.

Kontakt Södermalm:
Åsa Holmsten
asa@careallomsorg.se 
072-568 8702

Kontakt Högdalen:
Malin Gabrielsson
malin@careallomsorg.se
079-062 1717

iskogen2