Ledsagning och avlösning

Växa på egna villkor

Familjer där ett eller flera barn lever med funktionsnedsättning har rätt till olika slags stöd i vardagslivet. Tjejer och killar kan få ledsagning och mammor och pappor kan beviljas avlösning. Ledsagning och avlösning är insatser enligt LSS (Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade).

Ledsagningen gör barn och ungdomar mer oberoende på fritiden. Vara för sig själv, hitta kompisar i lugn och ro och odla sina egna intressen – det är att utvecklas i egen takt. Mamma och pappa ska inte behöva finnas med i alla lekar eller följa med på alla upptåg.

Att få växa på egna villkor har sina utmaningar för den som är beroende av andra. Det gäller att ha en ledsagare som är lyhörd och lyssnar på vad man vill.

Care Allomsorg har arbetat med ledsagning för barn, ungdomar och unga vuxna länge. Vi har hunnit utveckla bred och djup kunskap om vad som gör ledsagning riktigt bra. Vi vet att samspelet mellan barn, ledsagare och föräldrar är mångfacetterat och förutsätter förtroende. Vi vill att relationen mellan barn och ledsagare ska hålla lång tid. Därför anställer vi rätt ledsagare till varje barn i nära dialog med familjen.

Hos oss har barn och unga en och samma person anställd för alla sina ledsagningstimmar. Som förälder har du naturligtvis sista ordet när det gäller ledsagarens kompetens och bakgrund. Och du som är barn eller ungdom har bra koll på vem du själv trivs med.

I avlösningen är kontinuitet och personkemi precis lika viktigt. Avlösaren ger föräldrar andningshål och måste fungera med hela familjen för att det ska bli just avlösning. Ofta är det en person som finns med i familjen under många år.

Care Allomsorg har ledsagning för personer i alla åldrar. Men vi har olika personer anställda och olika kontaktpersoner på kontoret för yngre och äldre kunder. Behoven och önskemålen ser olika ut beroende på var i livet man är.

Just nu utför vi ledsagning och avlösning i Stockholm, Järfälla och Nacka.
Ring eller e-posta oss och berätta om behoven i din familj!

mobilparyggeniskogen2