Hemtjänst

Vi hjälper dig att få vardagslivet att fungera

Vi finns här för dig. Kanske har du behov av att få stöd med att tillaga måltider, städa, handla, omvårdnad, ledsagning, ärenden, promenader eller annat som du kan ha behov av i din vardag.
Care Allomsorg har mångårig erfarenhet av att bedriva hemtjänst. Du är välkommen till oss oavsett ålder, personlighet eller läggning.

Du som har, precis ska få, eller undrar hur det går till med hemtjänst är välkommen att vända dig till oss. När kommunen beviljat dig insatser träffar du oss och tillsammans planerar vi hur stödet ska utformas. I planeringen utgår vi från ditt beslut och dina behov, förutsättningar och önskemål. Det är du som vet hur du vill ha det och vad du behöver för att det ska vara så.

Du ska alltid känna dig värdigt mött i kontakten med oss. När du öppnar för oss ska du vara trygg och säker med personen som ringer på. Som kund hos oss träffar du så få av våra anställda som möjligt. Hög personalkontinuitet är avgörande för att vi ska möta dina behov, veta om dina intressen och känna till dina önskemål. Du har en kontaktperson hos oss, en person som du kan ställa dina frågor till och som du med tiden blir väl bekant med.

Vi cyklar hem till dig. Miljön mår bra, och vi mår bra. För dig betyder det att vi kommer i tid. I stället för att ödsla tid på förseningar i buss och tunnelbana lägger vi kraften på pedalerna när vi trampar upp mot Söders höjder och hem till dig.

Våra anställda har arbetat inom äldreomsorgen i många år. Vår kunskap bygger i grunden på utbildning och vår erfarenhet kommer ur våra möten med människor i olika livssituationer.
I personalstyrkan finns sjuksköterska, socionom, undersköterskor, vårdbiträden, frisör, städare och fastighetsskötare. Vi får inte utföra sjukvård men vi kan föra dialog med vårdgivare och vara behjälpliga med dina mediciner i samråd med din vårdcentral. Hos oss finns kompetens inom psykiatri för äldre samt inom demens. Vi har medarbetare som genomgått Demenscentrums utbildningar för hemtjänsten och som är utbildade i att kunna identifiera begynnande demens. Flera av oss har hund – och om du vill så tar vi med den när vi besöker dig!

Just nu utför vi hemtjänst i följande av Stockholms stadsdelar: Södermalm, Årsta, Liljeholmen samt Johanneshov. Bor du i annat område inom Stockholms kommun men önskar att vi skulle vara valbara ring oss så ska vi se vad vi kan göra för att tillgodose dina önskemål.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor, funderingar eller vill veta mer om hemtjänst.

samtal2_320vovvesamtal